Ansök om kreditkort för ungdomar

Enligt lag kan inte en person under 18 år skaffa kreditkort. Det är en lag som är fastställd från att skydda personen från att skuldsätta sig själv i tidigt ålder. Ett kreditkort kräver ansvar och ett moget användande, något som inte alltid är säkert att en ungdom har. Dock är det väldigt bra att i tidigt ålder låta barnen vänja sig vid att själva ansvara för köp. Det kan du göra om du som målsman, tillsammans med ditt barn, går till bankens eller låneinstitutets kontor för att ansöka om ett bankkort, specifikt framtaget för att främja ungas behov.

Detta kort som ni ansöker om fungerar exakt som ett vanligt kreditkort i den mån att det kan användas i butiker över hela världen. Han eller hon kommer också kunna gör uttag i majoriteten av bankomater. Kortet har dock vissa begränsningar, vilket skiljer det från att vanligt kreditkort.

Att ansöka om kreditkort kan göras via internet. Eftersom detta kort riktar sig mot en person som ännu inte är myndig krävs det striktare kontroller. Bankbesöket med barnet och helst alla som har rollen som vårdnadshavare närvarande är nödvändigt. Är inte detta möjligt kan ni använda er av fullmakt.